Tag: خرید خانه در استانبول

خرید خانه در استانبول

هر از گاهی اتباع ترکیه ای که در خارج از کشور زندگی می کنند مشتاق وطن خود هستند. توجیه اصلی این درخواست نیز هدف اقامت عمومی یا سرمایه گذاری است. میلیون ها نفر در استانبول زندگی می کنند که محبوب ترین شهر برای خارجی هایی است که از ترکیه بازدید می کنند. افرادی که می […]

Back To Top